:: บริการของเรา ::
ถ่ายเอกสาร - โรเนียว
สแกน - พล็อทแบบแปลน
เย็บเล่ม - เข้าปก
สแกนงานเก็บในซีดี


สแกนงานบันทึกลงบนซีดี

- บริการงานสแกนต้นฉบับ ขนาด A0-A4 เก็บไว้ในซีดี หรือ ดีวีดี
ด้วยอุปกรณ์ อันทันสมัย สแกนได้ทั้งสี และ ขาว-ดำ

- สามารถส่งต้นฉบับงาน ผ่าน E-mail หรือหน้าเวปได้ที่ ส่งไฟล์

ร้านก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 2008
โดย บริษัท พีเอสแอนด์พีพี จำกัด87/7 หมู่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3844-0636 แฟกซ์ 0-3844-0636
email : copy_pol@hotmail.com