:: บริการของเรา ::
ถ่ายเอกสาร - โรเนียว
สแกน - พล็อทแบบแปลน
เย็บเล่ม - เข้าปก
สแกนงานเก็บในซีดี


สันกาว

- ระบบสันกาว ใช้เครื่องจักรอันทันสมัย เข้าเล่มแน่นและแข็งแรง
สามารถยืดอายุการใช้งาน โดยการเย็บร้อยเชือกตามความต้องการ
ให้บริการงานทุกชนิด ทั้งมากและน้อยตามต้องการ
สามารถส่งต้นฉบับงาน ผ่าน E-mail หรือหน้าเวปได้ที่ ส่งไฟล์

กระดูกงู

- รูปแบบงานเข้าเล่มกระดูกงู หนังสือ สมุด งานเอกสารต่างๆ ที่ต้องการรวมเล่ม ทั้งขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขนาด 8 - 22 มิลลิเมตร งานออกมาสวยงาม รวดเร็วทั้งใจ ด้วยเครื่องเจาะ คุณภาพสูง ใส่แผ่นใสได้ ราคาย่อมเยา สนใจติดต่อ.... ที่นี่
- สามารถส่งต้นฉบับงาน ผ่าน E-mail หรือหน้าเวปได้ที่ ส่งไฟล์์

ร้านก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 2008
โดย บริษัท พีเอสแอนด์พีพี จำกัด87/7 หมู่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3844-0636 แฟกซ์ 0-3844-0636
email : copy_pol@hotmail.com