:: บริการของเรา ::
ถ่ายเอกสาร - โรเนียว
สแกน - พล็อทแบบแปลน
เย็บเล่ม - เข้าปก
สแกนงานเก็บในซีด


สำเนาแบบแปลนระบบดิจิตอล

- รูปแบบเทคโนโลยีการทำภาพสำเนาบนเอกสารแผ่นใหญ่ โดยเน้นคุณภาพของสำเนาที่ไม่จางหายหรือซีดเมื่อเก็บไว้นานๆ
พื้นที่โดยรอบสะอาดไม่เลอะเทอะ และด้วยความสามารถใน การย่อ-ขยายบวกกับหลากหลายความสามารถที่ก้าวล้ำ
ทำให้ เครื่อง สามารถผลิตงานเอกสารขนาดใหญ่ได้ ดังที่ต้องการ
- สามารถถ่ายเอกสารได้หน้ากว้าง 120 ซม. ความยาว 7 เมตร
- สามารถส่งต้นฉบับงาน ผ่าน E-mail หรือหน้าเวปได้ที่ ส่งไฟล์

พล็อทแบบแปลน

- บริการพล็อทแบบแปลน / สแกนแบบแปลน ขนาด A0-A4 ความยาวไม่จำกัด ย่อ-ขยาย แบบ ลงกระดาษขาว, กระดาษไข ด้วยระบบดิจิตอล
- ความเร็วในการพิมพ์ 6 เมตร/นาที
- บริการด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ที่สุดแห่งหนึ่งในชลบุรี
- ปัญหาเรื่องต้นฉบับพิมพ์เขียวเข้ม ทำสำเนาไม่ชัด เครื่องจักรของเรามีฟังก์ชันพิเศษ ปรับพื้นหลังสว่าง คมชัด
- สามารถส่งต้นฉบับงานผ่าน E-mail หรือหน้าเวปได้ที่ ส่งไฟล์

ร้านก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 2008
โดย บริษัท พีเอสแอนด์พีพี จำกัด87/7 หมู่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3844-0636 แฟกซ์ 0-3844-0636
email : copy_pol@hotmail.com