:: บริการของเรา ::
ถ่ายเอกสาร - โรเนียว
สแกน - พล็อทแบบแปลน
เย็บเล่ม - เข้าปก
สแกนงานเก็บในซีดี


ถ่ายเอกสาร-พิมพ์งาน สี , ขาว-ดำ

-
บริการถ่ายเอกสาร-พิมพ์งานสีและขาว-ดำ ระบบดิจิตอล ด้วยเครื่องอันทันสมัย งานด่วน ทันใจ ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอลสีและขาว-ดำ เครื่องเลเซอร์พิมพ์เตอร์   และ ทุกเครื่องสามารถพิมพ์งานจากไฟล์คอมพิวเตอร์ได้
- ขนาด A0 - A4 หน้ากว้างสูงสุด 120 ซ.ม. ความยาวสูงสุดถึง 7 เมตร
- เรามีอุปกรณ์-เครื่องมือพร้อม รังสรรค์งานดี มีคุณภาพ ระดับมืออาชีพ เคึยงข้างคุณ
- สามารถส่งต้นฉบับงาน ผ่าน E-mail

โรเนียว

- ระบบงานอัดสำเนา ระบบดิจิตอล คมชัด ราคาถูก รวดเร็ว ทันใจ
- สามารถลงหมึกเป็นสีได้ รับทำหัวจดหมายบริษัท และใบรายงาน การผลิตต่างๆ ครบวงจร
- เหมาะสำหรับงานอัดสำเนาจำนวนมาก หรือ จำนวนไม่มากพอที่ ระบบโรงพิมพ์จะรับทำได้
- สามารถส่งต้นฉบับงาน ผ่าน E-mail หรือหน้าเวปได้ที่ ส่งไฟล์

ร้านก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 2008
โดย บริษัท พีเอสแอนด์พีพี จำกัด87/7 หมู่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3844-0636 แฟกซ์ 0-3844-0636
email : copy_pol@hotmail.com